מדיניות החזרות

ביטול עסקה

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן;
 2. הגשת בקשה לביטול העסקה תעשה תוך 14 יום מרגע קבלת המוצר על ידי המשתמש.
 3. את הבקשה לביטול ניתן לשלוח אלינו לוואטסאפ בטלפון 054-990-2717 או בדוא”ל info@uliana.co.il.
 4. בהודעת הביטול יש לציין את השם הפרטי ומספר ההזמנה (או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה).
 5. את המוצר/ים שברצונך להחזיר יש לשלוח אלינו בדואר רשום (הכתובת תינתן במעמד בקשת הביטול).
 6. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה, זאת בתוך 14 יום מקבלת הפריט/ים המוחזר/ים. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד או כמה מבין סך הכול שנרכשו) יתבצע החזר כספי בתוך 14 יום מקבלת הפריט/ים על ידינו, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט/ים המוחזר/ים.
 7. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות Paypal יבוצע באמצעות העברה בנקאית אל חשבון המשתמש, זאת בתוך 14 יום מקבלת הפריט/ים המוחזר/ים. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד או כמה מבין סך הכול שנרכשו) יתבצע החזר כספי בתוך 14 יום מקבלת הפריט/ים על ידינו, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט/ים המוחזר/ים.

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה

 1. יש להחזיר לנו את המוצר לשם החלפתו במוצר אחר או לשם קבלת זיכוי כפסי.
 2. כספו של המשתמש יוחזר לו תוך 14 ימים מקבלת המוצר המוחזר.
 3. המוצר יוחזר על חשבון המשתמש, חזרת המוצר תיעשה בתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט, אריזתו לא נפתחה ולא הוסרו תוויות הפריט.
 4. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו בהזמנה (ככל ששולמו).
 5. אם המשתמש מחליט לבחור מוצר חליפי במקום החזר כספי, המשתמש ראשי לבחור במוצר חליפי בסכום שווה ערך למוצר המוחזר או בסכום ערך שונה. במידה וערך הסכום של המוצר החליפי נמוך מהמוצר המוחזר, המשתמש יקבל זיכוי על ההפרש. אם ערך המוצר החליפי גבוה מהמוצר המוחזר, על המשתמש לשלם את ההפרש באחת משיטות התשלום שלנו.
 6. המוצר החליפי ישלח למשתמש על חשבוננו.

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי ULIANA

 1. על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר,  יש להחזיר לנו את המוצר לשם החלפתו במוצר אחר או לשם קבלת זיכוי כפסי. המוצר יוחזר על חשבון המשתמש.
 2. כספו של המשתמש יוחזר לו תוך 14 ימים מקבלת המוצר המוחזר.
 3. בביטול בנסיבות אלה המשתמש יקבל החזר גם בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו בהזמנה (ככל ששולמו).
 4. אם המשתמש מחליט לבחור מוצר חליפי במקום החזר כספי, המשתמש ראשי לבחור במוצר חליפי בסכום שווה ערך למוצר המוחזר או בסכום ערך שונה. במידה וערך הסכום של המוצר החליפי נמוך מהמוצר המוחזר, המשתמש יקבל זיכוי על ההפרש. אם ערך המוצר החליפי גבוה מהמוצר המוחזר, על המשתמש לשלם את ההפרש באחת משיטות התשלום שלנו.
 5. המוצר החליפי ישלח למשתמש על חשבוננו.

בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ULIANA בדוא”ל info@uliana.co.il או בוואטסאפ/ שיחה במספר 054-990-2717.